TUŞBA GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ
 
Tuşba İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü: Mehmet Salih ŞİRAZİ(ssrazi@hotmail.com)
 
Adres                                                                          : Abdurrahman Gazi Mahallesi İpekyolu üzeri Tuşba-Van (Van-Erciş İstikameti Otogar Fatih Işıkları geçtikten sonra)
 
Telefon                                                                       : 0432 223 26 32
 
Faks                                                                            : 0432 223 26 31
 
 
 
 


Mehmet Salih ŞİRAZİ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe MüdürüPERSONELİMİZ 
 

ORGANİK TARIM BİRİMİ

ADI SOYADI                     ÜNVANI

Remzi AYHAN                   Ziraat Mühendisi

Ercan KASAP                      Ziraat Mühendisi

Erkan IŞIK                           Ziraat Mühendisi

YEM BİTKİLERİ BİRİMİ

ADI SOYADI                     ÜNVANI

Bülent CELLAK                  Ziraat Mühendisi

M.Selim EBİNÇ                  Ziraat Mühendisi

Çetin YAVUZ                     Ziraat Mühendisi

Burhan PINAR                    Ziraat Mühendisi

Vesvettin ERDOĞANLI    Ziraat Mühendisi

TBS-HUBUBAT BİRİMİ

ADI SOYADI                     ÜNVANI

Y.Aysan DAYAN               Ziraat Mühendisi

Arzu ESİN                           Ziraat Mühendisi

Büşra ÖZTÜRKÇİ              Ziraat Mühendisi

Mehmet ÇELİK                   Ziraat Mühendisi

Fatih ESİN                           Ziraat Mühendisi

Enver ANAÇ                       Ziraat Mühendisi

Fikret İLHAN                      Ziraat Mühendisi

Mirzamehmet ERDİNÇ       Ziraat Mühendisi

Gülfidan GÜÇENGİN         Ziraat Mühendisi

Ali Rıza BAHADIR            Ziraat Teknisyeni

HAYVAN SAĞLIĞI BİRİMİ

ADI SOYADI                    ÜNVANI

Ümit IŞIK                           Veteriner Hekim

Halit AYDOĞDU              Veteriner Hekim

M.Naif ŞEKER                   Veteriner Hekim

Nimet ÇAKIR                    Veteriner Hekim

Cemil ALVERLİ                Veteriner Hekim

Kerem SEVİNÇ                  Veteriner Hekim

Sezer AKKURT                  Veteriner Hekim

Sezer DURAN                    Veteriner Hekim

Hamdi ÜREK                     Vet.Sağ.Teknikeri

Halis SARMAN                  Vet.Sağ.Teknikeri

Seydİ SAYGILI                 Vet.Sağ.Teknikeri

Rıdvan KAÇAR                 Vet.Sağ.Teknisyeni

Caner BAKIR                     Vet.Sağ.Teknisyeni

 

GIDA VE YEM BİRİMİ

ADI SOYADI                     ÜNVANI

Demet YILMAZ                  Gıda Mühendisi

Elif ASLAN                         Gıda Mühendisi

İsmet BEYAZ                      Ziraat Mühendisi

Suat YİĞİT                          Ziraat Mühendisi

Musa AYDEMİR                Ziraat Mühendisi

PERSONEL BİRİMİ

ADI SOYADI                     ÜNVANI

Yasin BİÇER                      Memur

Mehmet YÜRÜŞ                 Memur

MUHASEBE BİRİMİ

ADI SOYADI                     ÜNVANI

Mercan KARAKOYUN      Hizmetli

 
 
 
 

İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK  MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU:

 

1 İlçe Müdürü

8 Veteriner Hekim,

20 Ziraat Mühendisi

2 Gıda Mühendisi

2 Su Ürünleri Mühendisi

2 Ziraat Teknikeri

1 Ziraat Teknisyeni

3 Veteriner Sağlık Teknikeri

2 Veteriner Sağlık Teknisyeni

3 Memur

1 Hizmetli

1 Şöfor

1 (4-C) Geçici İşçi

1 Dağıtıcı


olmak üzere toplam 48 personel görev yapmaktadır.

 

İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK  MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ VE ALET DURUMU:

 

3 adet kiralık araç bulunmaktadır.

BİNA DURUMU      :

            Tuşba İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü VAN-ERCİŞ karayolu üzeri   VATBO (Van Ticaret Borsası) binasının yan tarafında  bulunmaktadır.

 Arazilerin genel dağılımı şöyledir: 

 

Alanı (da)

Oranı(%)

İşlenen Tarım Arazisi

186.511

22

Tarım Dışı Arazi

126.876

15

Çayır-Mera

516.467

62

Orman ve Fundalık

7200

1

Toplam

837.054

100

     Ekili alanların büyük çoğunluğunu hububat almaktadır. Kullanılan tarım alanı 186.511

dekardır. Bunun yaklaşık 104.619 dekarında buğday, 20.748,61 dekarında arpa, 34.105,10 dekarında yonca, 11.954 dekarında korunga, 771.275 dekarında silajlık mısır,1.136,72 dekarında yeşil mercimek,80 dekarında patates,86,074 dekarında karışık sebzelik, 573.553 dekarında karışık meyve, 700 dekarında elma, 90 dekarında kavun, 227,051 dekarında ceviz, 8,90 dekarında üzüm, 77,84 dekarında kayısı  ekimi yapılmaktadır.

 HAYVANCILIK     :

İlçe Müdürlüğümüze bağlı mahallelerde yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanan büyük-küçükbaş güncelleme çalışmalarında; büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan tüm işletmelerde 25.000 civarında büyükbaş hayvan sayısına ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan tüm işletmelerde ise 75.000 civarında küçükbaş hayvan sayısına sahip olacağımız tahmin edilmektedir.Ancak İlçe Müdürlüğümüze bağlı işletmelerde ortalama 30.000 büyük baş ve 80.000 küçük baş  hayvan hayvanın mevcut olduğu ve az bir kısmının kayıt altına alınmadığı tespit edilmiştir.

Büyükbaş hayvanlar tosun, yerli inek, simental inek, montofon inek ve mandadan oluşmaktadır.

 

Küçükbaş hayvanlar ise tavuk ve hindiden oluşmaktadır.

 

13.000 kovan arı bulunmaktadır.

 

 Aşılama Çalışmaları:

2014 yılı İlkbahar Şap aşılama ve küpeleme  çalışmalarında 18375 büyükbaş aşılaması ve 7100büyükbaş küpelemesi yapılmış, sonbahar küpeleme ve şap aşılama çalışmalarıda devam etmektedir. Küçükbaş Küpeleme Çalışmalarında 38000 küçükbaşa       küpeleme ve PPR aşılama çalışması yapılmıştır. Bu yıl İlçe sınırlarımızda çıkan Lumpy Skine Disease( Sığırların Nodüler Ekzantemi) Hastalığı dolayısıyla 7000 Doz aşılama çalışmaları yapılmış ve gerekli tüm önlemler alınmaya çalışılmıştır.2014-2015 yılı Anaç Koyun Keçi Destekleme çalışmaları ile alakalı güncelleme çalışmaları son aşamalara gelinmiştir. 2014 yılı sonuna kadar bitirmeyi planladığımız büyükbaş güncelleme çalışmaları devam etmektedir.

 DESTEKLEMELER          :

   

2013

2014

MAZOT-GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ

 

 

 

Çiftçi Sayısı

:

2.151

Müracaat Aşamasında

Destekleme Tutarı (TL)

:

244.713,33

Müracaat Aşamasında

YEM BİTKİLERİ DESTEĞİ

 

 

Müracaat Aşamasında

Çiftçi Sayısı

:

243

Müracaat Aşamasında

Destekleme Tutarı(TL)

:

336.111,16

Müracaat Aşamasında

SERTİFİKALI TOHUMLUK DESTEĞİ

 

 

Müracaat Aşamasında

Destekleme Tutarı (TL)

:

1.455,00

Müracaat Aşamasında

MEYVE FİDANI DESTEĞİ

 

 

Müracaat Aşamasında

Destekleme Tutarı(TL)

:

7.385,00

Müracaat Aşamasında

Organik Tarım Desteği

 

 

Müracaat Aşamasında

Destekleme Tutarı (TL)

:

796.158,76

Müracaat Aşamasında

Hububat ve Baklagil Fark  Desteği

 

 

Müracaat Aşamasında

Destekleme Tutarı (TL)

:

 261.930,00

Müracaat Aşamasında

TOPLAM

:

1.385.823,25

 

 

 

HAYVANCILIK DESTEKLERİ

 

2014

Arı ve Arıcılık Destekleri(TL) ortalama (13.000 kovan)

:

Çalışmalar Devam etmekte

Anaç sığırı Desteği(TL)

:

 Çalışmalar Devam etmekte

Buzağı Destekleri(TL)

:

 1.047,90 TL

Damızlık Koyun Keçi Destekleri(TL)

:

Çalışmalar Devam etmekte

Et Desteklemesi(TL)

:

592.624,00 TL ilk 6 ay

Manda Desteklemesi(TL)

:

Çalışmalar Devam etmekte

Kırsal Kalkınma Makine Ekipman Desteği

:

 

SÜT Desteklemesi

:

35.241,00 TL ilk 6 ay

Toplam

 

628.912,90 TL